Effektiv varedistribusjon

Dalema har et stort og effektivt distribusjonsnettverk. Store næringsparker strategisk plassert flere steder i Sør-Norge, sikrer en hurtig og effektiv distribusjon av varer til våre forhandlere.

Dalema disponerer samlet 100.000m² lager/kontorlokaler, og har en samlet import på ca 5.000 containere.

This post is also available in: English Norwegian Bokmål Swedish

Solid organisasjon

Dalema Gruppen driver handelsvirksomhet – innen import, varehandel, industri og fast eiendom. Gruppen har datterselskaper i Norge og Sverige.

Dagens aktivitet krever stor grad av presisjon i kvalitetsoppfølging, lagerhåndtering og logistikk, og gruppen er derfor lokalisert med egne selskaper så nær produktets opphav som overhodet mulig; i henholdsvis Kina og Malaysia.

This post is also available in: English Norwegian Bokmål Swedish